شیشه های با ابعاد بزرگ(جامبو سایز)

یک دیگر از مزایای قاپک برقی جابجایی شیشه های با ابعاد بزرگ است.

  

جامبو سایز به شیشه ای گفته می شود که اندازه آن از جام معمول شیشه، که 3.20 متر در 2.20 متر است ، بزرگتر باشد. اندازه شیشه جامبو سایز می تواند تا 3*5 متر و گاه بیشتر برسد. این نوع شیشه وقتی لمینیت شوند و یا دوجداره، وزن زیادی پیدا می کتتد که جابجایی آن را بسیار سخت می کند. وزنی در حدود 700 تا 800 کیلوگرم.