قاپک برقی/VACLIFTER

به وک لیفتر خوش آمدید. وک لیفتر کار نصاب ها را راحت تر می کند. با وک لیفتر می توان شیشه های سنگین را در هر ارتفاعی نصب کرد.